Home » Suhtlemisoskustest õpetamisel ja juhtimisel by Heiki Krips
Suhtlemisoskustest õpetamisel ja juhtimisel Heiki Krips

Suhtlemisoskustest õpetamisel ja juhtimisel

Heiki Krips

Published 2005
ISBN :
Paperback
167 pages
Enter the sum

 About the Book 

Inimesed suhtlevad omavahel kas vahetult silmast silma või vahendatult telefoni, arvuti, meedia kaudu. Püütakse edastada informatsiooni, üksteist mõista ning mõjutada. Kõiki neid aspekte on eri aegadel uurinud ja kirjeldanud erinevad autorid.MoreInimesed suhtlevad omavahel kas vahetult silmast silma või vahendatult telefoni, arvuti, meedia kaudu. Püütakse edastada informatsiooni, üksteist mõista ning mõjutada. Kõiki neid aspekte on eri aegadel uurinud ja kirjeldanud erinevad autorid.Käesoleva raamatu kirjutamisel on autori peamiseks eesmärgiks olnud püüd luua suhtlemisproblemaatika ülevaadet, mis oleks abiks nii õpetamisel kui ka juhtimisel. Samuti võivad raamatus esitatud seisukohad olla kasulikud igale inimesele, kes soovib ennast suhtlemisoskuste valdkonnas arendada.Käesolevas raamatus püütakse säilitada arusaadavus ka mitteteadlasest lugejale, kuigi kasutatakse teaduskeelt. Selleks on teoreetiliste selgituste juurde toodud näited, situatsioonikirjeldused, küsimused mõtlemiseks ning harjutused.Raamatus käsitletakse mitmesuguseid suhtlemistehnikaid ning analüüsitakse olukordi, kus neid tehnikaid kasutada saab.